Partners

Het Procescollege is een samenwerking tussen diverse organisaties.
Hieronder vindt u alle partners en de bijbehorende informatie. 
 

Techniekcollege

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen beide scholen onder die naam het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Om jou nog beter technisch onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarin werkt Techniek College Rotterdam nauw samen met het bedrijfsleven.BEZOEK WEBSITE

Scheepvaart en transport college

De wereld van transport en logistiek is vandaag de dag complex, snel en efficiënt georganiseerd. Wegtransport, railvervoer, binnenvaart, havens, zeevaart en luchtvaart vormen een keten van verschillende schakels. Het Scheepvaart en Transport College leidt je op om een belangrijke schakel te worden in de keten van Scheepvaart, Logistiek en Industrie. Het Scheepvaart en Transport College biedt MBO vakopleidingen met een uitstekend toekomstperspectief in binnen- en buitenland!

BEZOEK WEBSITE

Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de collectieve belangen voor de aangesloten bedrijven en verenigingen.

BEZOEK WEBSITE